Thẻ: eu là gì

EU là gì?

EU là gì?

EU là viết tắt của European Union, có nghĩa là liên minh châu Âu hay Khối Liên Âu.