Thẻ: ngày truyền thống của ngành y

Ngày 27/2 là ngày gì?

Ngày 27/2 là ngày gì?

Ngày 27/2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam - là ngày truyền thống của ngành Y và là ngày tôn ...